Kontakty


Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou

verejnost@uniag.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Pavilón AE, 6.poschodie, 
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
 
 

PhDr. Renáta Chosraviová, č. d. 605
Renata.Chosraviova@uniag.sk
verejnost@uniag.sk
tlačová hovorkyňa
vedúca redaktorka spravodaja Poľnohospodár
tel.: +421376415538
fax.: +421376415551

tl_files/download/dokumenty/verejnost/kontakty/chosraviova.jpg


Lujza Záhoráková, č. d. 605
Lujza.Zahorakova@uniag.sk
verejnost@uniag.sk
tel.: +421376415533
fax.: +421376415551

tl_files/download/dokumenty/verejnost/kontakty/zahorakova3.jpg