Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality (KVSZK)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra

e-mail: kvszk@uniag.sk

 

Ing. Barbora Čakovská, PhD, riaditeľka kancelárie

e-mail: barbora.cakovska@uniag.sk

tel.: +421 37 641 5553