Zlatá promócia absolventov z roku 1969

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 21. júna 2019 od 10.00 h uskutoční Zlatá promócia absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre z roku 1969. Počas slávnostného aktu, na ktorom sa zúčastní aj rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., a predstavitelia vedenia, odovzdajú dekani fakúlt SPU symbolické zlaté diplomy vyše stotridsiatim absolventom.

Ísť späť