Zelené opatrenia v krajine - krajina a voda - online prednáška

Téma: Zelené opatrenia v krajine - krajina a voda - online prednáška. Čo sú to "zelené opatrenia v krajine"? Zadržiavame na Slovensku dažďovú vodu správne? A v akých množstvách, postačuje to? Čo funguje, čo by sme mali naopak zlepšiť? Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v spolupráci s Národným rozvojovým projektom MŠVVaŠ AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúca: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 17.30  h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť