Zasadnutie Vedeckej rady SPU v Nitre

V priestoroch SPU sa 12. 12. 2019 uskutoční zasadnutie členov Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Späť