Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

V kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech sa 11. 12. 2019 od 13.00 h uskutoční zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre. Program

Späť