Využitie elektrických vlastností potravín a poľnohospodárskych materiálov - inauguračná prednáška

Téma: Využitie elektrických vlastností potravín a poľnohospodárskych materiálov - inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Katedra fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
V úvode prednášky sú uvedené elektrické vlastnosti materiálov. Potravinárske a poľnohospodárske materiály sú väčšinou biologického pôvodu, teda je popísaný transport náboja v takýchto materiáloch. Autorka v krátkosti uvádza metódy merania elektrických vlastností. Ďalšia časť je venovaná faktorom, ktoré ovplyvňujú elektrické vlastnosti biologických materiálov. Hlavná pozornosť je venovaná využitiu elektrických vlastností pri hodnotení potravín a poľnohospodárskych materiálov. Táto časť je rozdelená na využitie elektrických vlastností kvapalných materiálov, vlastností ovocia a zeleniny, vlastností sypkých materiálov a vlastností ďalších potravinárskych materiálov. V prednáške je uvedený prehľad informácií z veľkého množstva zahraničnej a domácej literatúry dotýkajúcej sa spomínanej problematiky. Autorka informuje najmä o výsledkoch meraní a o výskume elektrických vlastností množstva rôznych materiálov uskutočnených na Katedre fyziky. V závere sú naznačené možnosti intenzívnejšieho využívania fyzikálnych vlastností v potravinárskom priemysle.

Späť