Využitie agrometeorologických meraní a pozorovaní vo vinohradníctve - výberová prednáška

Téma: Využitie agrometeorologických meraní a pozorovaní vo vinohradníctve - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Milan Chudý, štatutárny zástupca spoločnosti VÍNO CHUDÝ, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s pestovaním vínnej révy. V súčasnej dobe spoločnosť obhospodaruje 6 ha vlastných viníc v odrodovej skladbe: Rulandské biele, Chardonnay, Muškát Ottonel, Rizling rýnsky, Tramín červený, Hetera, Rimava, Dunaj, Hron, Nitria a Cabernet Sauvignon. Od roku 2015 sú všetky vinice zaradené do Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV SR 2014-2020 a obhospodarované v režime integrovanej produkcie.
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  prednášková miestnosť ZP, FZKI, Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty SPU v Nitre.

Späť