Vplyv podmienok welfare na výkonnosť koní - verejná habilitačná prednáška

Téma: Vplyv podmienok welfare na výkonnosť koní - verejná habilitačná prednáška
Prednášajúca: Ing. Eva Mlyneková, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?146175K59DWJCU66 )

Späť