Vojnové pomníky mesta Nitry. Čo my s tým? - výberová online prednáška

Téma: Vojnové pomníky mesta Nitry. Čo my s tým? - výberová online prednáška. Prečo v Nitre vznikli hneď tri pomníky obetí Veľkej vojny? Prečo nie je pomník T. G. Masaryka a padlých legionárov 7. pešieho pluku na svojom mieste? Prečo vojnové pomníky vo verejnom priestore mesta mnohí ľudia prehliadajú, akoby v ňom ani neboli? Aké by vlastne mohlo byť miesto a funkcie vojnových pomníkov v súčasnom verejnom priestore a kto by s tým mohol niečo urobiť? Cieľom prednášky nie je „len“ predstaviť súbor vojnových pomníkov, ktoré v priebehu 20. storočia na území mesta Nitry vznikli, ale aj načrtnúť možné odpovede na rad otázok, ktoré si v súvislosti so súčasným stavom vojnových pomníkov (v Nitre) kladieme, a tiež zvážiť, kto pri riešení tejto situácie môže pomôcť. Prednáška je realizovaná v rámci projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre
Prednášajúci: Mgr. Richard E. Pročka, PhD., Krajský pamiatkový úrad Nitra
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť