Veda mladých 2019

V priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa bude 3. - 5. júna 2019 konať 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých. Konferencia je zameraná na krajinu, prírodu, životné prostredie, pestovanie poľnohospodárskych produktov, GIS technológie, geodéziu, krajinnú a záhradnú architektúru a i.

Viac informácií na:https://sites.google.com/site/vedamladych/

 

Go back