Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Záhradná architektúra nie je len doplnkom stavby.

Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Záhradná architektúra nie je len doplnkom stavby. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry. Prednáška ponúkne prierez tvorbou Ing. Eugena Guldana, PhD., od prvých skúseností s projekciou, cez vytváranie vlastných postupov práce, až po získavanie podnetných skúseností prostredníctvom tvorby privátnych záhrad realizovaných na Slovensku a v blízkom zahraničí. Súčasťou prezentácie bude spolupráca s architektonickými ateliérmi na developerských projektoch, postupy práce a získavanie zákaziek, spolupráca s verejným sektorom a účasť v súťažiach. Organizátor a moderátor: Attila Tóth
Prednášajúci: Ing. Eugen Guldan, PhD., Guldan Architects / New Garden Design. Autorizovaný krajinný architekt, absolvent SPU v Nitre (2002).  Vo svojom portfóliu má desiatky projektov privátnych záhrad, strešných záhrad a terás, zelene verejných priestorov a administratívnych budov. Nominácia na cenu CE.ZA.AR. 2014 v kategórii Exteriér. Viacnásobný laureát ceny Záhrada Park Detail roka. Od roku 2015 člen predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) a predseda Výboru krajinných architektov. Člen Správnej rady SZKT. Popri projekčnej práci vedie obchodno-realizačnú spoločnosť NewGardenDesign so sídlom v Bratislave, ktorá projekty navrhnuté ateliérom GuldanArchitects realizuje priamo pod autorským dozorom autora.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.

Ísť späť