Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Dávame miestam zmysel - výberová online prednáška

Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Dávame miestam zmysel - výberová online prednáška. Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúci: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne / Ateliér Krejčiříkovi. Přemysl Krejčiřík je absolventom Záhradníckej fakulty v Lednici (1996), kde od roku 1998 vyučuje Ateliér venovaný obnove pamiatok. Je autorizovaný krajinný architekt v Česku a hosťujúci KA na Slovensku. Od roku 1996 so svojou manželkou vedie Ateliér Krejčiříkovi, ktorý sa špecializuje na obnovu pamiatok, ale neboja sa ani nadčasových dizajnových riešení. Za obnovu Hospitálu Kuks získal Grand Prix Europa Nostra a German Design Award. Ateliér obnovil vyše 50 zámockých areálov. Podieľa sa tiež na obnove zámockých záhrad v Holíči. Obnova Mierového námestia v Trenčíne, na ktorej spolupracoval, získala titul Stavba roka.
Dátum a čas: 17. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.

Ísť späť