Valné zhromaždenie Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

V Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 8. septembra 2020 o 9.00 h uskutoční 56. Valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Pozvanie prijal aj minister pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský CSc. Viac na https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/valne-zhromazdenie-slovenskej-akademie-podohospodarskych-vied/

Späť