Výberová prednáška Nová poľnohospodárska politika EÚ

Téma: Nová poľnohospodárska politika EÚ

Prednášajúci: Dušan Chrenek, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum a čas: 2. 5. 2019 11.00 h
Miesto: SPU, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť T
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt

Späť