Univerzitný deň techniky

V areáli Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch sa 3. októbra 2019 uskutoční druhý ročník Univerzitného dňa techniky. Na akcii, ktorá je určená predovšetkým stredoškolákom a študentom SPU v Nitre, sa bude prezentovať šesť firiem so svojou technikou. Súčasťou bude prezentácia fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Späť