UNINFOS 2019 - Univerzita budúcnosti

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. sa bude v Kongresovom centre SPU v Nitre v dňoch 6. - 8. novembra 2019 konať už 25. ročník konferencie UNINFOS (6. 11. 2019 - predkonferenčné aktivity, o 17.h Panelová diskusia, 7. - 8. 11. 2019 - hlavná časť konferencie).

Hlavná téma konferencie: Univerzita budúcnosti.

Témy:
- Najnovšie vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
- Informačná bezpečnosť na vysokých školách
- Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe

Bližšie informácie na  https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/

Ísť späť