Úloha seberozvoja v živote zamestnanca Nestlé

Téma: Úloha seberozvoja v živote zamestnanca Nestlé, podtitul: „Nabíráme zaměstnance pro to, co umí, a loučíme se s nimi pro to, jací jsou...“ - výberová prednáška v rámci predmetu organizácia manažérskej práce. Prednášku pre študentov, pedagógov, výskumníkov a ostatných záujemcov organizuje Katedra manažmentu FEM SPU v rámci spolupráce SPU v Nitre a spoločnosti Nestlé.
Prednášajúci: Ilona Šimečková, HR Business Partner pre technickú divíziu a Slovensko
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť