Tvorba algoritmov a analýza dát v prostredí MATLAB - výberová prednáška

Téma: Tvorba algoritmov a analýza dát v prostredí MATLAB - výberová prednáška. MATLAB je nástroj pre vedecké a technické výpočty, ktorý umožňuje načítať dáta z viacerých zdrojov, načítané dáta analyzovať a vizualizovať. Vstavané funkcie uľahčia tvorbu algoritmov a vývoj vlastných aplikácií. Seminár predstaví základné možnosti MATLABu a niekoľko zaujímavých nadstavieb.
Prednášajúci: Ing. Martin Foltin, PhD., Ing. Michal Blaho, PhD., HUMUSOFT s.r.o.
Dátum a čas: 3. 12. 2019, 13.00 h
Miesto:  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Hospodárska ulica 7, Nitra, miestnosť ZM
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.

Go back