Trh s poľnohospodárskou pôdou v krajinách EÚ - habilitačná prednáška

Téma: Trh s poľnohospodárskou pôdou v krajinách EÚ - habilitačná prednáška.
Prednášajúci: Ing. Ivan Takáč, PhD., odborný asistent na  Katedre európskych politík Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 7.30 h
Miesto: poslucháreň S-01 (pavilón S, prízemie, Tr. A. Hlinku 2)

Späť