Transformácia v biznise a IT trendy - výberová online prednáška

Téma: Transformácia v biznise a IT trendy - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Tomáš Klement, senior manažér IBM Services Accounting
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://ibm.webex.com/meet/klement
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť