The public finance sector in Poland; The financial autonomy of municipalities - výberová prednáška

Téma: The public finance sector in Poland; The financial autonomy of municipalities - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Łukasz Satoła, University of Agriculture in Krakow, Poľsko
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AS-36, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre

Späť