Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Street basketbal

Basketbalový zápas medzi študentmi UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, 9.30 h

Späť