Spoločenská zodpovednosť podnikov - výberová online prednáška

Téma: Spoločenská zodpovednosť podnikov - výberová online prednáška zameraná na oboznámenie študentov s problematikou spoločenskej zodpovednosti v podnikaní či príkladmi realizácie CSR aktivít v praxi.
Prednášajúca: Lucia Vargová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. - firemná komunikácia
Dátum a čas: 4. 11. 2020 o 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť