Smart rozvoj vidieka - výberová online prednáška

Téma: Smart rozvoj vidieka - výberová online prednáška, ktorá priblíži koncept smart rozvoja vidieka a príklady jeho konkrétnej aplikácie v území.
Prednášajúci: Ing. Tomáš Kozolka, Národná sieť rozvoja vidieka pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 16. 11. 2020, 8.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť