Slávnostný koncert Vianočný dar SPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pozýva všetkých zamestnancov, študentov a priaznivcov na slávnostný koncert pod záštitou rektorky doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., Vianočný dar SPU, ktorý sa uskutoční 10. decembra 2019 od 18.00 h v Aule SPU. V programe sa predstaví Folklórny súbor Zobor, Spevácka skupina DFS Borinka, Cimbalová hudba Zobor a jej hostia: Milan Veróny a Ľubomír Gašpar, The Vocal Soul Ladies a The Gospel Family. Vstup je voľný. Medzi sprievodnými podujatiami nebude chýbať Vianočné mestečko pod aulou, kde budú prezentovať svoje výrobky a umelecké diela remeselníci a umelci z radov študentov, zamestnancov či absolventov univerzity, ako aj ďalší vystavovatelia.

Go back