Silové interakcie medzi kolesovým traktorom a podložkou - habilitačná prednáška

Téma: Silové interakcie medzi kolesovým traktorom a podložkou - habilitačná prednáška. Prednáška je zameraná na výpočet hodnôt maximálnej ťahovej sily kolesového traktora pri pohone 4K2 na základe silových interakcií medzi daným hnacím kolesom a podložkou. Silové interakcie zohľadňujú adhéznu silu, kohéznu silu, rozmer a tvar dezénu, rozmer a tvar hrotov hrotového zariadenia kolesa na poddajnej podložke s danými parametrami. Výpočet bude zohľadňovať zahĺbenie dezénu hnacej pneumatiky pri vyvíjaní 100% ťahovej sily, pričom sa určí zahĺbenie dezénu pneumatiky do poddajnej podložky a počet dezénov v zábere.
Prednášajúci: Ing. Rudolf Abrahám, PhD., odborný asistent na Katedre dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 14. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86 )

Späť