Reprodukčné systémy krytosemenných rastlín - habilitačná prednáška

Téma: Reprodukčné systémy krytosemenných rastlín - habilitačná prednáška.
Prednášajúca: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD., pedagogická pracovníčka na Katedre environmentalistiky a biológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?138952BO5U3ENO27).

Ísť späť