Rampolynå : Príbeh malej veľkej stavby -  online prednáška

Téma: Rampolynå : Príbeh malej veľkej stavby -  online prednáška. Dielo, ktoré pod vedením dánskeho stolára a architekta Tobiasa Foged Permina a architektky Danici Pištekovej z ateliéru Woven navrhli a zrealizovali nádejní mladí architekti z rôznych miest a krajín, získalo prestížne medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture Award 2020 a BigSEE Wood Design Award. Nadnárodné ocenenie BigSEE Architecture Award každoročne vyberá najkvalitnejšie architektonické projekty a realizácie z osemnástich krajín Európy v kategóriách: komerčná architektúra, rezidenčná architektúra, krajinný a urbánny priestor.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Čibik, doktorand FZKI
Dátum a čas: 2. 11. 2020, 17.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Späť