Psychológia nákupných rozhodnutí - výberová online prednáška

Téma: Psychológia nákupných rozhodnutí - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Martin Števár, Nestlé Slovensko, manažér zodpovedný za stratégiu a smerovanie kategórie kávy a horúcich nápojov na slovenskom trhu
Dátum a čas: 11 11. 2020, 11.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť