Proces projektovania – ako pristupovať k tvorbe projektu - výberová prednáška

Téma: Proces projektovania – ako pristupovať k tvorbe projektu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD.
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 10.00 - 12.00 h
Miesto: prednášková miestnosť TD-02, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Späť