Prezentácia SPU v Nitre na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019

Pozývame vás do expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019

Na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne M5 sa 5. a 6. novembra 2019  uskutoční siedmy ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, veľvyslanca Českej Republiky na Slovensku, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rektorky Slovenskej poľnohospodárske univerzity v Nitre a rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Viac na https://sk.gaudeamus.cz/nitra

Ísť späť