Presentation Skills - výberová online prednáška

Téma: Presentation Skills - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Fraser Andrew Gault – Gault Consulting
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 14.00 h
On-line prenos: MS Teams https://cutt.ly/agtmVpN
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť