Plánovanie projektov - výberová prednáška

Téma: Plánovanie projektov - výberová prednáška
Prednášajúci: Mgr. Vladimír Ballay
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 8.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Späť