PIKNIK FZKI 2018

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na PIKNIK FZKI 2018, ktorý sa bude konať 23. mája od 9.30 h v areáli fakulty na Tulipánovej 7. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/pozv%C3%A1nka-na-piknik/

Ísť späť