Pietne miesta vo výučbe krajinnej architektúry - online prednáška spojená s workshopom

Téma: Pietne miesta vo výučbe krajinnej architektúry - online prednáška spojená s workshopom
Prednášajúci: pedagógovia a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  predstavia rozpracované projekty a tiež už ukončené projekty z minulých rokov, o ktorých budú diskutovať s odborníkmi z praxe ako Ing. Karel Slánský, Mgr. Richard Pročka, PhD., Ing. arch. Lívia Dulíková. Online prednáška a workshop sú súčasťou cyklu PIETNE MIESTA : MIESTA IDENTITY a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre.
Dátum a čas: 27. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť