Personálne plánovanie - výberová prednáška

Téma: Personálne plánovanie - výberová prednáška
Prednášajúci: Dušan Richvalský, Hapi Hodonín, ČR
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 7.30 h
Miesto: pavilón S, miestnosť S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ísť späť