Pamätník holokaustu Rómov a Sintov v Čechách - výberová online prednáška

Téma: Pamätník holokaustu Rómov a Sintov v Čechách - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Ing. Jan Sulzer,krajinársky ateliér TERRA FLORIDA, Praha.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
Ing. Jan Sulzer je absolventom krajinárskej architektúry na MZLU v Brne. Počas štúdia nazbieral cenné skúsenosti z praxe v Záhradách Pražského hradu, v Květné zahradě v Kroměříži alebo v Anglicku v záhradách Sherborne Castle. Nadviazal spoluprácu s popredným českým krajinárskym ateliérom TERRA FLORIDA, s ktorým pracuje dodnes. Venuje sa navrhovaniu vegetácie vo všetkých podobách. Je spoluautorom floristickej výzdoby pre barokový festival Hortus Magicus 2019 v Květné zahradě v Kroměříži. Zúčastnil sa architektonických súťaží Zahrada míru v severní Francii, (TERRA FLORIDA/2ka), Kreativní centrum Brno (TERRA FLORIDA/Architekturbuero Šik AG), Park A. B. Svojsíka v Červeném Kostelci - 1. místo (TERRA FLORIDA), medzinárodnej súťaže Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku - 1. místo (TERRA FLORIDA/Ateliér Světlík). V roku 2020 sa stal laureátom Ceny rektorky Mendelu. Návrh Pamätníka holokaustu Rómov a Sintov v Čechách (Lety u Písku) vzišiel z medzinárodnej krajinársko-architektonickej súťaže pre Múzeum rómskej kultúry v r. 2019. Súťaže sa zúčastnilo v prvom kole 41 návrhov. Autormi víťazného návrhu sú Ing. Jan Sulzer, Ing. arch. Lucie Vogelová — TERRA FLORIDA v.o.s., MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl — Atelier Světlík.

Späť