Obnova vojnových cintorínov 1. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku - výberová online prednáška

Téma: Obnova vojnových cintorínov 1. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku - výberová online prednáška v rámci cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019. Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Severovýchodné Slovensko bolo jediné miesto dnešnej Slovenskej republiky, kde sa počas prvej svetovej vojny bojovalo a od novembra 1914 do mája 1915 zahynulo viac ako 50 000 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády. O vojnových cintorínoch na území Prešovského kraja sa však donedávna veľa nevedelo. Až vďaka projektu mapovania a obnovy vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku, ktorý realizovali nadšenci z Klubu vojnovej histórie od roku 2007, je dnes na území Prešovského kraja zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200 vojnových cintorínov. Najväčším cintorínom z I. svetovej vojny na Slovensku je cintorín nad obcou Veľkrop, miesto posledného odpočinku pre 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády, dnes národná kultúrna pamiatka. Mgr. Martin Drobňák je predseda a zakladateľ Klubu vojenskej histórie Beskydy, erudovaný historik a európska špička v oblasti výskumu, záchrany, obnovy a starostlivosti o vojnové cintoríny 1. svetovej vojny
Prednášajúci: Mgr. Martin Drobňák, Klub vojenskej histórie Beskydy
Dátum a čas: 25. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť