Obchodné centrá v čase a priestore... - výberová online prednáška

Téma: Obchodné centrá v čase a priestore... - výberová online prednáška
Prednášajúca: Ing. Mgr. Michala Mičíková, MBA, Marketing Specialist OC Mlyny Nitra
Dátum a čas: 11 11. 2020, 7.30 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment. Viac informácií

Ísť späť