Nové trendy v analýzach kódujúcich oblastí génov rastlín relevantných v alergomike - inauguračná prednáška

Téma: Nové trendy v analýzach kódujúcich oblastí génov rastlín relevantných v alergomike - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD., Katedra genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 13.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka

Späť