Nitrianske univerzitné dni 2018

T. Rice – A. Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar
Študentská produkcia rockovej opery, ktorá bude vrcholným podujatím Nitrianskych univerzitných dní, prináša v spracovaní T. Ricea a A. Lloyda Webbera príbeh o poslednom týždni života Ježiša Krista od jeho príchodu do Jeruzalemu až po ukrižovanie prerozprávaný z perspektívy Judáša Iškariotského. Autorom slovenských textov je Ján Štrasser. V predstavení sa pod vedením P. Smolíka (réžia, dramaturgia), M. Štrbáka (hudobné naštudovanie), E. Záhorákovej (choreografia) a A. Čiernej (produkcia) predstavia súčasní i bývalí študenti Katedry hudby PF UKF v Nitre a ich hostia. Predstavenie pre pozvaných hostí sa uskutoční 4. 5. o 18.00 h. V dňoch 3. 5. a 5. 5. 2018 sa odohrajú predstavenia pre širokú verejnosť. Ďalšie informácie získate na Katedre hudby PF UKF v Nitre. Miesto a čas konania: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 10.00 a 18.00 h

Go back