Nežná krása orchideí - výstava

Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozýva na výstavu Nežná krása orchideí, ktorá bude sprístupnená v skleníkoch BZ každý deň od 26. februára do 11. marca 2020 v čase od 9.00 do 16.00 h. Vstupné: dospelí 2 €, dôchodcovia, ZŤP a deti od 3 rokov 1 €.

Medzi sprievodnými podujatiami výstavy nebudú chýbať večerné prehliadky skleníkov s názvom Tajomstvá nočných trópov, ktoré sa uskutočnia od 28. februára do 1. marca (od 17.00 do 20.00 h). Pod vedením Roberta Bartolena sa 3. marca od 10.00 do 12.00 h bude konať odborný floristický seminár Orchidea a jej krása  a 7. marca od 10.00 do 12.00 h čaká návštevníkov odborno-dobrodružný seminár pod vedením Milana Mišáka Lovec orchideí.

Viac na https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/ne%C5%BEn%C3%A1-kr%C3%A1sa-orchide%C3%AD-v%C3%BDstava/

Ísť späť