Monument v Majeri - obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Banskej Bystrici - výberová online prednáška

Téma: Monument v Majeri - obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Banskej Bystrici - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Monument v Banskej Bystrici - Majeri vznikol na mieste vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Vojnový cintorín, ktorý vznikol v roku 1915 pri vojenskej nemocnici a bolo tu pochovaných 1380 vojakov ôsmich národností, takmer zanikol pri výstavbe cesty. V snahe o záchranu zvyšku cintorína bola v roku 2016 vypísaná architektonicko-urbanistická súťaž, ktorej víťazom sa stal kolektív autorov Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD. a Mgr. Art. Maroš Greš s návrhom Monumentu. Návrh bol zrealizovaný a sprístupnený bol v roku 2018 pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Autori za návrh Monumetu získali v roku 2019 Cenu Duša Jurkoviča a v roku 2020 cenu CE ZA AR.
Prednášajúci: doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Katedra architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave.
Dátum a čas: 23. 11. 2020
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť