Monitoring fosforu vo vybraných profiloch Veverského potoka ako potencionálneho znečisťovateľa vodného diela Brno - výberová prednáška

Téma: Monitoring fosforu vo vybraných profiloch Veverského potoka ako potencionálneho znečisťovateľa vodného diela Brno - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, Česká republika
Poslucháči sa oboznámia so spôsobom monitorovania fosforu vo vodnom toku, o znečistení spôsobenom fosforom a čistení vodného diela Brno.
Dátum a čas: 24. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň ZP, Hospodárska ul. 7, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Späť