Medzinárodné organizácie v oblasti tvorby noriem kvality pre ovocie a zeleninu, ich vzťah k EÚ - výberová online prednáška

Téma: Medzinárodné organizácie v oblasti tvorby noriem kvality pre ovocie a zeleninu, ich vzťah k EÚ - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ing. Viera Baričičová, PhD. je hlavná štátna radkyňa v odbore rastlinnej výroby, sekcie poľnohospodárstva. Dlhoročne sa venuje problematike kvality záhradníckych produktov, pričom sa sama podieľa na tvorbe nových štandardov, ich úprave a zavádzaní do praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť