Medzinárodná distribučná politika - výberová online prednáška

Téma: Medzinárodná distribučná politika - výberová online prednáška v rámci predmetu medzinárodný marketing. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Ing. Martin Čapla, PhD., Director Trade Management Sea Cargo Asia Pacific Cargo-Partners Hongkong
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://bit.ly/distrpolitika
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť