Medzinárodný obchod a reforma WTO - výberová prednáška

Téma: Medzinárodný obchod a reforma WTO - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 14.30 h
Miesto: poslucháreň S, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Ísť späť