Master Classes 2013 - Hands on Particle Physics

International Particle Physics Masterclasses (MC) sú podujatím, na ktorom sa študenti stredných škôl stanú na jeden deň členmi vedeckého kolektívu fyzikov na univerzite a zoznámia sa s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu. MC prebiehajú súčasne v 5-7 univerzitách vo svete každý deň počas 3 týždňov. Študenti si na svojej univerzite dopoludnia vypočujú prednášky o podivuhodných vlastnostiach mikrosveta, popoludní vyhodnocujú dáta z doposiaľ najväčšieho e+e- urýchľovača na svete (LEP, CERN) a podvečer sa spoja prostredníctvom videokonferencie  so svojimi rovesníkmi v partnerských krajinách, aby si porovnali a skombinovali svoje výsledky. Videokonferenčná diskusia, moderovaná fyzikmi z CERN, dodáva podujatiu jedinečný charakter.

MC sú organizované Európskou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky a Európskou fyzikálnou spoločnosťou.

VIAC INFORMÁCIÍ NA physicsmasterclasses.org a na e-mailovej adrese: Zuzana.Palkova@uniag.sk

Späť