Marketing a komunikácia verejnej správy v číslach - webinár

Samosprávy v súčasnosti nefungujú iba ako uzavreté komunity, neprekračujúce originálne či prenesené kompetencie. Čoraz viac sa orientujú trhovo, preberajú manažérske systémy riadenia, vytvárajú si vlastné podniky a orientujú sa aj vo svete marketingu a efektívnej komunikácie. Nástroje, ktoré boli donedávna vlastné súkromným spoločnostiam, sú pevnou súčasťou ich práce na poli prezentácie a propagácie. Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie výsledkov z dlhodobej analýzy marketingových rozpočtov všetkých krajských miest SR.

Odbornými garantmi prednášky sú: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM, SPU v Nitre doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Katedra manažmentu kultúry a turizmu, FF, UKF v Nitre doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF, UKF v Nitre doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF, UKF v Nitre prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD., Katedra manažmentu, FEM, SPU v Nitre doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., Ústav ekonomiky a manažmentu FPV UKF v Nitre, Ing. Veronika, Svetlíková, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., Institút mezinárodního managmentu a marketingu, Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahů Praha

Prednášajúci: Mgr. Peter Kubica

Dátum a čas: 24. 11. 2020, 13.00 h

On-line prenos: MS Teams

Webinár je relevantný k študijným odborom ekonómia a manažment, mediálne a komunikačné štúdiá, veda o umení a kultúre, manažment vzdelávania a verejnej správy, verejná ekonomika a služby, priemyselne inžinierstvo, veřejná správa a public relations.

Ísť späť